Pålsson Arkitekter etablerades 2005 och kontoret består idag av tre medarbetare. Vår arkitektverksamhet omfattar:

 

- Byggnadsvårds- och restaureringsuppdrag

      Underkonsult som hus- och slottsarkitekt

      Vårdprogram och pedagogisk verksamhet

 

- Nyproduktion och ombyggnad av villor och kommersiella fastigheter

      Skissförslag

       bygglov

       projektering

       uppföljning byggplats

 

- Hyresgästanpassningar

 

- Industridesign genom PS Form

      Pedagogiska hjälpmedel för skolmiljöer

       Turismfrämjade produkter

       Möbler och film

 

 

 

 

Kvalitetsstyrning  

 

 

Kvalitetsstyrning hos oss följer en kvalitetsplan, som är anpassad efter projektens unika förutsättningar. Beställarens förväntningar tillsammans med de krav som kvalitetssystemet ställer, utgör uppdragets kvalitetsplan. Till kvalitetsplanen kopplas checklistor, dvs. en kontroll av vårt utförda arbete som kompletteras med mallar, instruktioner och exempel. Vår dokumenthantering följer rutiner för att effektivt mottas, märkas, åtgärdas, distribueras, identifieras, förvaras och arkiveras.